Projekty stavieb

V našom ateliéry Vám vypracujeme projekt stavby podľa Vašich požiadaviek od prvotnej konzultácie, zámeru, štúdie, projektu na stavebné povolenie až po realizačné projekty architektúry, statiky,  rozvodov vody

Viac

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy  podľa aktuálnych legislatívnych požiadaviek ku kolaudácií, k predaju, po významnej obnove … možnosť priamej konzultácie riešenia tepelnej ochrany, návrhu doplnenia

Viac

Stavebný dozor

Stavebný dozor na výstavbu alebo obnovu rodinného domu, chalupy, bytovej fasády, …  Výstavbu objektu kontrolujeme a usmerňujeme na stavbe pravidelným dozorom, podľa požiadaviek STN, pokynov

Viac