Stavebný dozor

Počas stavebných prác realizujeme stavebný dozor, ktorým predovšetkým chránime záujmy objednávateľa / investora na stavbe. 

 • – dohliadame na správne zabudovanie a množstvo fakturovaného materiálu
 • – sledujeme postup výstavby s projektom stavebnej časti = architektúry, výkresov      statiky, rozvodov vody, kanalizácie a elektroinštalácií
 • – kontrolujeme fakturované objemy prác a materiálov dodávateľskou firmou
 • – a iné podľa požiadaviek objednávateľa / investora

Ideálne stav = projekt  spracovaný v realizačnom stupni, čo výrazne znižuje chybovosť finálneho riešenia a zjednodušuje samotný proces výstavby, ako aj kontrolu  postupu prác.


 Realizovaný stavebný dozor na  stavbách :

Vyšná Kamenica 08

Rodinný dom Vyšná Kamenica

 

  

Krasna

Rodinný dom Košice-Krásna, Na Hore

 

 

Vys11

Obnova bytového domu Košice

 

 

Krasna13

Rodinný dom Košice-Krásna I

 

 

Rodinný dom Vajkovce

 

 

 • Rodinný dom Ploské – Ortáše
 • Rodinný dom Rozhanovce
 • Obnova hygienických priestorov, Obchodná akadémia Košice
 • Rodinný dom Ďurkov
 • Sanácia strešného plášťa, Obchodná akadémia Košice
 • Rodinný dom Košice – Krásna, Na Hore III
 • Rodinný dom Vyšný Klátov

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

a iné …