Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy  podľa aktuálnych legislatívnych požiadaviek ku kolaudácií, k predaju, po významnej obnove … možnosť priamej konzultácie riešenia tepelnej ochrany, návrhu doplnenia nevyhovujúcich časti

Dokument pripravený bez nutnosti vypĺňania zložitých formulárov, zasielania výkresov a fotografií s neistým výsledkom, … 

cerifikaciaEnergetická hospodárnosť  = množstvo energie potrebnej na užívanie budovy:

  • vykurovanie a prípravu teplej vody (pre rodinné domy)
  • + na chladenie a na osvetlenie (pre administratívne budovy, školy, nemocnice, …)

 

Každá nová budova musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť určené technickými normami. Ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť musí spĺňať aj existujúca budova po uskutočnení jej významnej obnovy.

 

 

 

Comments are closed.