Kontakt

Could not save XML file

Could not save marker XML file (home/html/m-artatelier.sk/public_html/wp-content/wp-google-maps/1markers.xml) for Map ID 1

 

Jesenského 26

M-ARTateliér

Jesenského 26, 040 01 Košice

0907 555 491

info@m-artatelier.sk

 


Ing.Martin MICO 
  • Autorizovaný stavebný inžinier SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov) -> Architektúra/Pozemné stavby  &  Stavebný dozor
  • Odborne spôsobilá osoba Energetická certifikácia budov -> Tepelná ochrana stavebných konštrukcií

Comments are closed.