Projekty stavieb

V našom ateliéry Vám vypracujeme projekt stavby podľa Vašich požiadaviek od prvotnej konzultácie, zámeru, štúdie, projektu na stavebné povolenie až po realizačné projekty architektúry, statiky,  rozvodov vody a kanalizácie, elektroinštalácie …

Komplexná dodávka  projektov sekundárnych profesií a ich vzájomná koordinácia s našimi zmluvnými partnermi  :

  • rozvody vody a kanalizácie
  • elektroinštalácia a slaboprúd
  • vykurovanie
  • energetické hodnotenie stavby
  • požiarna ochrana stavby
  • vetranie a rekuperácia
  • výkaz výmer a rozpočet 

 

 

Dokumentáciu vypracujeme v požadovanom rozsahu pre účely stavebného povolenia ale aj v rozsahu pre realizáciu stavby po vzájomnej dohode.


 

 

 

 

 

 

Comments are closed.