Stavebný dozor

dozorXXStavebný dozor na výstavbu alebo obnovu rodinného domu, chalupy, bytovej fasády, … 

Výstavbu objektu kontrolujeme a usmerňujeme na stavbe pravidelným dozorom, podľa požiadaviek STN, pokynov a požiadaviek investora v súlade s jeho záujmami. 

 

 

Počas dozoru kontrolujeme :

 • výkopové práce
 • osadenie štrkového lôžka základov
 • uzemnenie bleskozvodu
 • výšky základových pásov 
 • osadenie ležatých rozvodov kanalizácie, vody a elektriny
 • uloženie a zhutnenie štrkového lôžka podkladovej dosky
 • vystuženie podkladového betónu, debnenia, ..
 • izolačných prác nad-základového muriva
 • postup a rozmerovú správnosť výstavby muriva 
 • ….
 • v prípade zatepľovacích a rekonštrukčných prác sa kontrolujú postupy, ktoré tomuto stavebnému procesu prislúchajú a aj podľa vzájomnej dohody s investorom

Stavebný dozor realizovaný na týchto objektoch

 

Comments are closed.