Vypracovanie certifikátu

Podklady potrebné pre vypracovanie certifikátu:

projekt2b

  1. obhliadka stavby a porovnanie s projektovaným stavom
  2. projektová dokumentácia stavebnej časti (pre rodinné a bytové domy) ak dokumentácia neexistuje, je nutné objekt zamerať; podklady Vám vrátime pri odovzdaní certifikátu
  3. projektová dokumentácia vykurovania a ohrevu teplej vody (pre rodinné a bytové domy)
  4. fotodokumentácia objektu pre registráciu na www.inforeg.sk

 

Cena energetického certifikátu pre rodinné domy sa pohybuje podľa lokality a veľkosti objektu, ktorú Vám spresníme po Vašom základnom opise stavby.

Cena energetického certifikátu pre ostatné stavby sa stanoví podľa veľkosti objektu a nevyhnutného rozsahu spracovania dokumentácie individuálne po obhliadke alebo zaslaní informačných podkladov.

 

 

Referencie certifikátov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.