Architektonické služby


 


Ponúkame architektonické služby, ktorými  pomôžeme nájsť a skonkrétniť nápady a predstavy o vzhľade bývania, pracovného prostredia, ..

Konzultáciami a hľadaním najvhodnejšieho riešenia pre Vás pripravíme investičný zámer, architektonickú štúdiu, projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie prípadne realizačný projekt.

Zabezpečíme komplexne architektonické služby pri vypracovaní projektov stavby vrátane profesií a ich vzájomnú koordináciu s našimi partnermi na dokumentáciu :

architektonické služby
 • architektúry
 • statiky 
 • rozvodov vody a kanalizácie
 • elektroinštalácie a slaboprúdových rozvodov
 • systému vykurovania
 • energetické hodnotenie stavby
 • posúdenie požiarnej ochrany stavby
 • centrálne vetranie a rekuperácia
 • spracovanie výkazu výmer a rozpočet stavby 

Dokumentáciu pripravujeme v požadovanom dohodnutom či nevyhnutnom rozsahu pre účely stavebného povolenia, ale aj rozpracovanie výkresov architektúry a statiky stavby v rozsahu pre realizáciu


 

Postupnosť architektonických služieb :

 • zhrnutie zámeru stavby -> miesto a tvar parcely, orientácia na svetové strany, odstupy od susedných parciel, predpokladaná dispozícia a uvažovaný náklad stavby
 • spracovanie architektonickej štúdie (vizualizácia – spracovanie a príprava projektu v 3D) -> varianty dispozičného a tvarového riešenia budovy
 • dohoda o požadovaných a pre stavbu potrebných  profesií stavby (architektúra, statika, vykurovanie, rozvod vody a kanalizácie, elektroinštalácia, slaboprúd, požiarna ochrana, energetické hodnotenie, vetranie a rekuperácia, výkaz výmer)
 • vypracovanie projektu architektúry a projektov profesií, vzájomná koordinácia časti projektu v požadovanom stupni dokumentácie, nutnom pre úrady štátnej správy a samotnú výstavbu

Možné stupne stavebnej dokumentácie :

 • projektová dokumentácia pre územné konanie  (dokumentácia pre územné konanie v prípade, že obec nemá spracovaný územný plán;
 • projekt pre stavebné povolenie  (zjednodušená dokumentácia v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia)
 • jednostupňový projekt  stavby (je to medzistupeň medzi projektom na Stavebné povolenie a Realizačným projektom)
 • realizačný projekt  (rozpracovaná dokumentácia pre realizáciu objektu, podrobné výpisy, výkazy,  detaily stavby, rozpočtové náklady stavby, a iné podľa požiadavky)


 

 

Ak nemáte predstavu o vzhľade, type svojej stavby, určite sa inšpirujte aj na tomto linku archinfo.sk

Comments are closed.