Stavebný dozor

dozorXX

Ponúkame službu stavebného dozoru počas stavebných prác na Vašom dome, chalupe, chate, prípadne obnove bytového domu, rodinného domu, administratívy, ..

Našou odbornosťou a skúsenosťami sa snažíme chrániť záujmy majiteľa stavby a stavbu realizovať v súlade s platnými STN. Dohodnutou prítomnosťou prípadne námatkovou kontrolou na stavbe :

  • dohliadame na rozmerové, výškové a polohové situovanie výstavby
  • správne zabudovanie a množstvo materiálu v zmysle projektu architektúry, statiky, rozvodov vody, ..
  • sledujeme nadväznosť časti projektov – architektúry, statiky, rozvodov vody, kanalizácie, elektroinštalácií, ..
  • kontrolujeme objemy prác a materiálov
  • iné podľa požiadaviek objednávateľa / majiteľa stavby

         Najlepším stavom pre čo najkorektnejšiu kontrolu stavby je projekt  spracovaný v realizačnom prípadne v jednostupňovom stupni, čo výrazne znižuje nejasnosti či chybovosť výstavby a zjednodušuje kontrolu postupu prác. Dozor ponúkame prevažne na hrubú časť stavby. Po dohode aj na ďalšie práce, ale je nutná náročnejšia vzájomná koordinácia.


Stavebný dozor realizovaný na týchto objektoch

Bookmark the permalink.

Comments are closed.