Stavebný dozor

           Ponúkame službu stavebný dozor počas stavebných prác  na Vašom rodinnom dome, chalupe, chate, prípadne obnove bytového domu, administratíve, škole a podobne. Odbornosťou a skúsenosťami sa snažíme chrániť záujmy majiteľa stavby a stavbu realizovať v súlade s platnými STN a vyhlášok. Vopred dohodnutou kontrolou prípadne náhodnou návštevou na stavbe :

stavebný dozor

 • dohliadame na rozmerové, výškové a polohové situovanie výstavby
 • správne zabudovanie a množstvo materiálu v zmysle projektu architektúry, statiky, rozvodov vody, ..
 • sledujeme nadväznosť časti projektov – architektúry, statiky, rozvodov vody, kanalizácie, elektroinštalácií, ..
 • kontrolujeme objemy prác a materiálov
 • iné podľa požiadaviek objednávateľa / majiteľa stavby

         Najlepším stavom pre čo najkorektnejšiu kontrolu stavby je projekt  spracovaný v realizačnom prípadne v jednostupňovom stupni, čo výrazne znižuje nejasnosti či chybovosť výstavby a zjednodušuje kontrolu postupu prác. Dozor ponúkame prevažne na hrubú časť stavby. Po dohode aj na ďalšie práce, ale je nutná náročnejšia vzájomná koordinácia.

Viac o výkone stavebného dozoru sa dozviete aj na tomto linku stavebníctvo.sk

 


 Realizovaný stavebný dozor na  stavbách :

Novostavba rodinného domu Vyšný Klátov

 

 

Vyšná Kamenica 08

Rodinný dom Vyšná Kamenica

 

 

Krasna

Rodinný dom Košice IV – Krásna, Na Hore

 

 

 

Obnova bytového domu Košice II, Výstavby 3

 

 

Kras09Rodinný dom Košice-Krásna I, Na  Hore

 

 

Rodinná vilka Vajkovce

 

 

 • Rodinný dom Košice II, Myslava
 • Obnova bytového domu Košice I, Podtatranského 1
 • Rodinný dom Ploské – Ortáše
 • Novostavba rodinného domu Sady nad Torysou, Byster
 • Rodinný dom Rozhanovce
 • Obnova hygienických priestorov, Obchodná akadémia Košice
 • Rodinný dom Ďurkov
 • Sanácia strešného plášťa, Obchodná akadémia Košice
 • Rodinný dom Košice IV – Krásna, Na Hore III
 • Novostavba rodinného domu Vyšný Klátov

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

a iné …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.