Bytové domy & Administratíva

Vys18Obnova obal. konštrukcií bytového domu

Košice II – mestská časť Západ, ul. Výstavby 


hc01Obnova obal. konštrukcií bytového domu
Michalovce, ul. Humenská cesta 
 
 

ok07

Obnova obal. konštrukcií bytového domu
Michalovce, ul. Okružná 


SZŠ Giraltovce
Stavebné úpravy Súkromnej základnej školy

Giraltovce, Dukelská 33, rozšírenie a rekonštrukcia priestorov


Nadstavba nad bytovým domom
ul. Pri nemocnici č. 6-10, Gaštanová 6, KOŠICE

OcUr11
Rekonštrukcia a modernizácia Obecného úradu a Kultúrneho domu
Rovné, okr. Svidník, projektová príprava a návrh rekonštrukcie priestorov
(schválená dotácia z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Prešovský kraj – opatrenie 3.4.1)
 

tip1
Obchodné centrum TIP-TOP
Kuzmányho námestie, Košice, spol. STOA, rekonštrukcia priestorov

Obchodné centrum Brigádnická 3
Košice – Luník III., spol. STOA, rekonštrukcia priestorov

maj2Detské centrum „majáčik“
Škultétyho 12, Prešov, spol. STOA, rekonštrukcia priestorov

auk1Rímskokatolícke arcibiskupstvo Košice
Rekonštrukcia južného krídla, spol. A-typ, zobytnenie podkrovných priestorov

Interiér a stavebné úpravy objektu „CILKA“
J.Kordoša, Revúca, rekonštrukcia priestorov

Admin. Budova Chémia DZ Koksovňa
Areál U. S. Steel Košice, spol. HPKemgineering, rekonštrukcia priestorov

lowe1Administratívna budova Lowe GGK
Mlynské Luhy, Bratislava, spol. LookArch, novostavba 

Centrum seniorov Svetlo
zmena účelu využitia, Košice – Košická Nová Ves, rekonštrukcia priestorov

pus1Obytný súbor Šidlovec – Pustá dolina
Prešov, spol. A-typ, výstavba obytných blokov

Med-art, s.r.o. MALÝ ŠARIŠ
Rekonštrukcia a prístavba, spol. A-typ

* Vitálny svet Dudince, spol. Vameli
* Vitálny svet Augustín, Luhačovice, spol. Vameli
* LVS Barca (Liečebno – výchovné sanatórium), Košice – Barca, Tešedíkova 3
* Vitálny svet Heľpa, spol. Vameli
* Rekonštrukcia a obnova budovy, ul. Jesenského, Jelšava
* a iné