Cenník služieb

 

Cenník služieb vychádza z typu a veľkosti zákazky. Cenu za požadovanú službu poskytujeme po  oboznámení sa s Vaším projektom.

Architektonické služby

Cena za objednane architektonické služby pozostáva z jednej prípadne kombinácie nasledovných možných časti projektovej dokumentácie :

  •  architektonická štúdia, projekt stavebnej časti
  •  statika stavby
  •  vykurovanie, plynofikácia
  •  zdravotechnika – rozvody vody a kanalizácie, prípojky
  •  vnútorná elektroinštalácia, bleskozvod, prípojka
  •  slaboprúdové rozvody, SMARThome technológie
  •  vzduchotechnika – rekuperačné rozvody objektu
  •  projektové energetické hodnotenie 
  •  požiarna bezpečnosť stavby
  •  rozpočet a výkaz výmer

Upozornenie:    Finálna cena za projekt na mieru je vyššia ako katalógový projekt stavby !

Energetický certifikát budovy

Cenu určujeme podľa typu objektu, ako aj vzdialenosti a orientačných rozmerov stavby (KE a KE okolie)

Stavebný dozor

Cenu za požadovanú službu poskytujeme po základnom oboznámení sa s Vaším projektom

Termovízia stavby

Cenu za službu vieme spresniť po zoznámení sa s Vaším projektom len v zimnom období

Konzultácia projektu / poradenské informácie

Konzultačne a poradenské informácie poskytujeme priamo v ateliéri na Jesenského 26

v cene 20,-EUR za každú začatú hodinu

Kontaktujte nás telefonicky, prípadne emailom

Comments are closed.