Referencie certifikátov

budov, ktoré sme spolu s kolegami vypracovali pre Košice a Košice okolie :


 

Energetické certifikáty budov vyhotovujem v súlade so zákonom č. 378/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov a vyhlášky č.35/2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.364/2012 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Naše energetické certifikáty registrujeme do “Informačného systému na podporu rozvoja regiónov SR – INFOREG”, ktorý je v správe Ministerstva dopravy a výstavby SR, viac na www.inforeg.sk


 

Comments are closed.