Význam certifikácie

Význam energetickej certifikácie objektov spočíva predovšetkým :

  • v znížení spotreby energií na prevádzku všetkých obytných budov, čo v súčasnosti predstavuje takmer 40% celkovej spotreby energií na Slovensku a tak v konečnom výsledku prispieť k ochrane životného prostredia
  • v roztriedení objektov na úsporne a neúsporne a následne tomu prispôsobiť cenu energií za 1 kWh, tj. napríklad pre triedy A, B – nízku cenu, C, D – vyššiu cenu, E, F, G – najvyššiu cenu; alebo získanie daňovej úľavy alebo iného benefitu

Pôvodný plán certifikácie bol, snáď aj je, že kto investuje do tepelnoizolačných vlastnosti objektu, bude mať nízke náklady na prevádzku a zároveň tým bude šetrný k obmedzeným prírodným zdrojom, bude ešte viac zvýhodnený na cenách energií – dúfajme že to tak bude čo najskôr 🙂

 

Pre porovnanie:    RODINNÝ DOM o ploche 200m2 

Orientačná cena za 1kWh plynu = 0,050Eur/kWh

v triede B

v triede E

B. trieda = 65 kWh/(m2rok)

E. trieda = 175 kWh/(m2rok)

náklady na dom = 650Eur

náklady na dom = 1750Eur

tj. mesačné náklady = 55Eur

tj. mesačné náklady = 145Eur

Rozdiel nákladov = 90,-Eur/mesiac, tj. cca=1.100,-Eur/rok

Rozdiel nákladov prevádzky toho istého objektu tak môže byť značný. Posúdením jednotlivých konštrukcií a návrhom opatrení je možné náklady rozumne optimalizovať, pričom cena za spracovanie posudku a jednoduchého návrhu je zanedbateľná už s ohľadom na ročnú úsporu nákladov.

 

Všetky naše certifikáty sú registrované do „Informačného systému na podporu rozvoja regiónov SR – Inforeg “ v správe Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, viac na www.ingoreg.sk

 


Referencie certifikátov

Energetický certifikát

 

Comments are closed.