Rodinná vilka Vajkovce

Architektonická štúdia

m-ARTatelier

stavby bola podkladom na ďalšiu prípravu rodinnej vilky. Štúdiou sme spolu s investorom našli vhodnú dispozíciu stavby a vizuálne exteriérové riešenie. Projekt domu tak dostal reálnejšie tvary a kontúry.


Projektová dokumentácia

rodinná vilky

bola pokračovaním prípravy stavby na pozemku v developerskej lokalite Slnečná stráň Vajkovce. Projekt rozpracovaný do realizačného stupňa, vrátane profesií statiky, elektroinštalácie, rozvodov vody, vykurovania, …


Stavebný dozor

m-ARTatelier

na stavbe bol z našej strany realizovaný aj stavebný dozor. Dozorom sme zabezpečili výstavbu objektu podľa dohodnutej architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie. Doplnkové požiadavky investora boli zapracované a zohľadnené pri výstavbe :

Comments are closed.