Architektonické služby

V našom ateliéry ponúkame Architektonické služby, ktorými Vám pomôžeme nájsť a skonkrétniť nápady a predstavy o vzhľade Vášho bývania, pracovného prostredia. Vzájomnou konzultáciou a hľadaním najvhodnejšieho riešenia pre Vás pripravíme investičný zámer, architektonickú štúdiu, projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie prípadne realizačný projekt architektúry, statiky,  rozvodov vody a kanalizácie, elektroinštalácie, .. Ponúkame komplexne architektonické služby pri vypracovaní projektov profesií a ich vzájomnú koordináciu s našimi zmluvnými partnermi.         Dokumentáciu pripravujeme v požadovanom dohodnutom či nevyhnutnom rozsahu pre účely stavebného povolenia, ale aj rozpracovanie minimálne nosných časti stavby v rozsahu pre realizáciu budovy. Continue reading