Obnova bytového domu Košice

V rámci obnovy bytového domu bola realizovaná :

  • projektová príprava pre obnovu obvodových stien, strechy a priestorov suterénu
  • podpora pri podávaní žiadosti o príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania
  • stavebný dozor

Comments are closed.