Obnova bytového domu Košice

Projektová dokumentácia stavby

V rámci spracovania projektu obnovy bytového domu bola realizovaná :

  • projektová príprava pre obnovu obvodových stien, strechy a priestorov suterénu
  • podpora pri podávaní žiadosti o príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania

 

Stavebný dozor

m-ARTatelier

Počas realizácie stavebných prác sme na žiadosť zástupcov investora realizovali:

  • stavebný dozor stavby, zastupujúci záujmy vlastníkov objektu 

 

Zopár fotografií z realizácie obnovy, vyhotovenej podľa našej projektovej dokumentácie stavby :

Comments are closed.