Vyšná Kamenica

Miesto stavby :  Vyšná Kamenica, Košice – okolie

Rozsah spracovania našej dodávky:      projekt stavby a stavebný dozor

V rámci výstavby rodinného domu sme realizovali:

  • projektovú dokumentáciu rodinného domu v rozšírenom stupni (rozšírený rozsah ako požaduje stavebný úrad, tj. takmer realizačný projekt )
  • stavebný dozor počas výstavby, podľa stavebným úradom schválenej výkresovej dokumentácie

 

Comments are closed.