Stavebný dozor

Ponúkame službu stavebný dozor počas stavebných prác na Vašom dome, chalupe, chate, prípadne obnove bytového domu, rodinného domu, administratívy, .. Našou odbornosťou a skúsenosťami sa snažíme chrániť záujmy majiteľa stavby a stavbu realizovať v súlade s platnými STN. Dohodnutou prítomnosťou prípadne námatkovou kontrolou na stavbe : dohliadame na rozmerové, výškové a polohové situovanie výstavby správne zabudovanie a množstvo materiálu v zmysle projektu architektúry, statiky, rozvodov vody, .. sledujeme nadväznosť časti projektov – architektúry, statiky, rozvodov vody, kanalizácie, elektroinštalácií, .. kontrolujeme objemy prác a materiálov iné podľa požiadaviek objednávateľa / majiteľa stavby          Najlepším stavom pre čo najkorektnejšiu… Continue reading