Architektonické služby

V našom ateliéry ponúkame Architektonické služby, ktorými Vám pomôžeme nájsť a skonkrétniť nápady a predstavy o vzhľade Vášho bývania, pracovného prostredia. Vzájomnou konzultáciou a hľadaním najvhodnejšieho riešenia pre Vás pripravíme investičný zámer, architektonickú štúdiu, projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie prípadne realizačný projekt architektúry, statiky,  rozvodov vody a kanalizácie, elektroinštalácie, .. Ponúkame komplexne architektonické služby pri vypracovaní projektov profesií a ich vzájomnú koordináciu s našimi zmluvnými partnermi. vypracovanie architektonicko – stavebnej časti vypracovanie statiky stavby rozvodov vody a kanalizácie elektroinštalácie a slaboprúdových rozvodov návrh systému vykurovania energetické zhodnotenie stavby posúdenie požiarnej ochrany stavby návrh centrálneho vetrania a rekuperácie spracovanie výkazu výmer… Continue reading

Energetický certifikát budovy

>> Energetický certifikát budovy  podľa aktuálnych legislatívnych požiadaviek : ku kolaudácií k predaju po významnej obnove … možnosť priamej konzultácie >> Dokument pripravený bez nutnosti vypĺňania zložitých formulárov, zasielania výkresov a fotografií s neistým výsledkom, …  >> Platba až po vyhotovení dokumentu >> Zavolajte a dohodneme sa na termíne a čase obhliadky stavby Vypracovanie certifikátu Význam certifikácie Termovízia stavby REFERENCIE certifikátov Viac k téme Energetický certifikát budovy aj na stránke Wikipedie Continue reading

Stavebný dozor

Ponúkame službu stavebný dozor počas stavebných prác na Vašom dome, chalupe, chate, prípadne obnove bytového domu, rodinného domu, administratívy, .. Našou odbornosťou a skúsenosťami sa snažíme chrániť záujmy majiteľa stavby a stavbu realizovať v súlade s platnými STN. Dohodnutou prítomnosťou prípadne námatkovou kontrolou na stavbe : dohliadame na rozmerové, výškové a polohové situovanie výstavby správne zabudovanie a množstvo materiálu v zmysle projektu architektúry, statiky, rozvodov vody, .. sledujeme nadväznosť časti projektov – architektúry, statiky, rozvodov vody, kanalizácie, elektroinštalácií, .. kontrolujeme objemy prác a materiálov iné podľa požiadaviek objednávateľa / majiteľa stavby          Najlepším stavom pre čo najkorektnejšiu… Continue reading