Architektonické služby

V našom ateliéry ponúkame Architektonické služby, ktorými Vám pomôžeme nájsť a skonkrétniť nápady a predstavy o vzhľade Vášho bývania, pracovného prostredia. Vzájomnou konzultáciou a hľadaním najvhodnejšieho riešenia pre Vás pripravíme investičný zámer, architektonickú štúdiu, projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie prípadne realizačný projekt architektúry, statiky,  rozvodov vody a kanalizácie, elektroinštalácie, .. Ponúkame komplexne architektonické služby pri vypracovaní projektov profesií a ich vzájomnú koordináciu s našimi zmluvnými partnermi.         Dokumentáciu pripravujeme v požadovanom dohodnutom či nevyhnutnom rozsahu pre účely stavebného povolenia, ale aj rozpracovanie minimálne nosných časti stavby v rozsahu pre realizáciu budovy. Continue reading

Energetický certifikát budovy

>> Energetický certifikát budovy  podľa aktuálnych legislatívnych požiadaviek : ku kolaudácií k predaju po významnej obnove … možnosť priamej konzultácie >> Dokument pripravený bez nutnosti vypĺňania zložitých formulárov, zasielania výkresov a fotografií s neistým výsledkom, …  >> Platba až po vyhotovení dokumentu >> Zavolajte a dohodneme sa na termíne a čase obhliadky stavby Vypracovanie certifikátu Význam certifikácie Termovízia stavby REFERENCIE certifikátov Viac k téme Energetický certifikát budovy aj na stránke Wikipedie Continue reading

Stavebný dozor

Ponúkame službu stavebný dozor počas stavebných prác na Vašom dome, chalupe, chate, prípadne obnove bytového domu, rodinného domu, administratívy, .. Našou odbornosťou a skúsenosťami sa snažíme chrániť záujmy majiteľa stavby a stavbu realizovať v súlade s platnými STN. Dohodnutou prítomnosťou prípadne námatkovou kontrolou na stavbe :          Najlepším stavom pre čo najkorektnejšiu kontrolu stavby je projekt  spracovaný v realizačnom prípadne v jednostupňovom stupni, čo výrazne znižuje nejasnosti či chybovosť výstavby a zjednodušuje kontrolu postupu prác. Stavebný dozor stavby ponúkame prevažne na hrubú časť výstavby. Po dohode aj na ďalšie práce, ale je nutná náročnejšia vzájomná koordinácia. Stavebný dozor… Continue reading