Architektonické služby

V našom ateliéry Vám pomôžeme nájsť a skonkrétniť nápady a predstavy o vzhľade Vášho bývania, pracovného prostredia … Vzájomnou konzultáciou a hľadaním najvhodnejšieho riešenia pre Vás pripravíme investičný zámer, architektonickú štúdiu, projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie prípadne realizačný projekt architektúry, statiky,  rozvodov vody a kanalizácie, elektroinštalácie, .. Ponúkame komplexnú dodávku projektov profesií a ich vzájomnú koordináciu s našimi zmluvnými partnermi. vypracovanie architektonicko – stavebnej časti vypracovanie statiky stavby rozvodov vody a kanalizácie elektroinštalácie a slaboprúdových rozvodov návrh systému vykurovania energetické zhodnotenie stavby posúdenie požiarnej ochrany stavby návrh centrálneho vetrania a rekuperácie spracovanie výkazu výmer a rozpočet stavby       … Continue reading

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy  podľa aktuálnych legislatívnych požiadaviek ku kolaudácií, k predaju, po významnej obnove … možnosť priamej konzultácie riešenia tepelnej ochrany, návrhu doplnenia nevyhovujúcich časti Dokument pripravený bez nutnosti vypĺňania zložitých formulárov, zasielania výkresov a fotografií s neistým výsledkom, …  Energetická hospodárnosť  = množstvo energie potrebnej na užívanie budovy: vykurovanie a prípravu teplej vody (pre rodinné domy) + na chladenie a na osvetlenie (pre administratívne budovy, školy, nemocnice, …) Každá nová budova musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť určené technickými normami. Ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť musí spĺňať aj existujúca budova po uskutočnení jej významnej… Continue reading

Stavebný dozor

Ponúkame službu stavebného dozoru počas stavebných prác na Vašom dome, chalupe, chate, prípadne obnove bytového domu, rodinného domu, administratívy, .. Našou odbornosťou a skúsenosťami sa snažíme chrániť záujmy majiteľa stavby a stavbu realizovať v súlade s platnými STN. Dohodnutou prítomnosťou prípadne námatkovou kontrolou na stavbe : dohliadame na rozmerové, výškové a polohové situovanie výstavby správne zabudovanie a množstvo materiálu v zmysle projektu architektúry, statiky, rozvodov vody, .. sledujeme nadväznosť časti projektov – architektúry, statiky, rozvodov vody, kanalizácie, elektroinštalácií, .. kontrolujeme objemy prác a materiálov iné podľa požiadaviek objednávateľa / majiteľa stavby          Najlepším stavom pre čo najkorektnejšiu… Continue reading