Stavebný dozor

Ponúkame službu stavebný dozor počas stavebných prác na Vašom dome, chalupe, chate, prípadne obnove bytového domu, rodinného domu, administratívy, .. Našou odbornosťou a skúsenosťami sa snažíme chrániť záujmy majiteľa stavby a stavbu realizovať v súlade s platnými STN. Dohodnutou prítomnosťou prípadne námatkovou kontrolou na stavbe :          Najlepším stavom pre čo najkorektnejšiu kontrolu stavby je projekt  spracovaný v realizačnom prípadne v jednostupňovom stupni, čo výrazne znižuje nejasnosti či chybovosť výstavby a zjednodušuje kontrolu postupu prác. Stavebný dozor stavby ponúkame prevažne na hrubú časť výstavby. Po dohode aj na ďalšie práce, ale je nutná náročnejšia vzájomná koordinácia. Stavebný dozor… Continue reading