Architektonické služby

V našom ateliéry Vám pomôžeme nájsť a skonkrétniť nápady a predstavy o vzhľade Vášho bývania, pracovného prostredia … Vzájomnou konzultáciou a hľadaním najvhodnejšieho riešenia pre Vás pripravíme investičný zámer, architektonickú štúdiu, projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie prípadne realizačný projekt architektúry, statiky,  rozvodov vody a kanalizácie, elektroinštalácie, .. Ponúkame komplexnú dodávku projektov profesií a ich vzájomnú koordináciu s našimi zmluvnými partnermi. vypracovanie architektonicko – stavebnej časti vypracovanie statiky stavby rozvodov vody a kanalizácie elektroinštalácie a slaboprúdových rozvodov návrh systému vykurovania energetické zhodnotenie stavby posúdenie požiarnej ochrany stavby návrh centrálneho vetrania a rekuperácie spracovanie výkazu výmer a rozpočet stavby       … Continue reading