Architektonické služby

V našom ateliéry ponúkame Architektonické služby, ktorými Vám pomôžeme nájsť a skonkrétniť nápady a predstavy o vzhľade Vášho bývania, pracovného prostredia. Vzájomnou konzultáciou a hľadaním najvhodnejšieho riešenia pre Vás pripravíme investičný zámer, architektonickú štúdiu, projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie prípadne realizačný projekt architektúry, statiky,  rozvodov vody a kanalizácie, elektroinštalácie, ..

m-ARTatelier

Ponúkame komplexne architektonické služby pri vypracovaní projektov profesií a ich vzájomnú koordináciu s našimi zmluvnými partnermi.

  • vypracovanie architektonicko – stavebnej časti
  • vypracovanie statiky stavby
  • rozvodov vody a kanalizácie
  • elektroinštalácie a slaboprúdových rozvodov
  • návrh systému vykurovania
  • energetické zhodnotenie stavby
  • posúdenie požiarnej ochrany stavby
  • návrh centrálneho vetrania a rekuperácie
  • spracovanie výkazu výmer a rozpočet stavby 

        Dokumentáciu pripravujeme v požadovanom dohodnutom či nevyhnutnom rozsahu pre účely stavebného povolenia, ale aj rozpracovanie minimálne nosných časti stavby v rozsahu pre realizáciu budovy.


Bookmark the permalink.

Comments are closed.