Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy  podľa aktuálnych legislatívnych požiadaviek ku kolaudácií, k predaju, po významnej obnove … možnosť priamej konzultácie riešenia tepelnej ochrany, návrhu doplnenia nevyhovujúcich časti Dokument pripravený bez nutnosti vypĺňania zložitých formulárov, zasielania výkresov a fotografií s neistým výsledkom, …  Energetická hospodárnosť  = množstvo energie potrebnej na užívanie budovy: vykurovanie a prípravu teplej vody (pre rodinné domy) + na chladenie a na osvetlenie (pre administratívne budovy, školy, nemocnice, …) Každá nová budova musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť určené technickými normami. Ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť musí spĺňať aj existujúca budova po uskutočnení jej významnej… Continue reading